Kulturní akce na podporu
ohrožené památky
3.8.2024
Nejbližší datum konání

Pořadatel

Klášter ChotěšovPořadatelem akce s názvem Večer pro klášter Chotěšov je spolek Chotěšovská vlnaZaložili jsme ho jako společenství dobrovolníků založili v lednu 2006 a bylo vyústěním našich dobrovolnických aktivit konaných na pomoc chotěšovskému klášteru již od roku 2000. Jsme tvořeni převážně mladými lidmi, kteří usilují o obnovu a záchranu této vzácné kulturní památky.

Naše činnost

Organizujeme nejen bezplatné brigády na pomoc klášteru, ale naší hlavní akcí je benefiční akce Večer pro klášter Chotěšov. Navazujeme také na předešlou spolupráci v rámci neorganizované skupiny mládeže s několika podporujícími subjekty:

  • Obec Chotěšov,
  • Spolek Klášter Chotěšov,
  • Salesiánské středisko mládeže v Plzni.

Kulturní akce na záchranu kláštera

Myšlenka uspořádat akci na podporu a zviditelnění kláštera vznikla v roce 2003, kdy jsme jako parta nadšenců a dobrovolníků řešili problém, jak získat finance na nákup nářadí potřebného pro naše každoroční brigády v tomto klášteře. Proto jsme uspořádali první "Večer pro klášter Chotěšov", který se shledal se značným zájmem veřejnosti.

V roce, kdy jsme pořádali v pořadí třetí akci tohoto typu, náš záměr podpořilo celkem 905 návštěvníků, o rok později akci navštívilo 1500 příchozích. Další ročníky se počet návštěvníků pohyboval kolem tohoto čísla. Výtěžky jsou použity pro nákup pracovního náčiní pro brigády, pro zlepšení podmínek pro brigádníky, na akci "Kup si své okno", která již několik let v klášteře probíhá nebo zkrátka na aktuální potřebu opravy či renovace.

Cíl projektu

Akcí Večer pro klášter Chotěšov chceme umožnit co nejširšímu okruhu veřejnosti seznámit se se stavem této kulturní památky. Chceme přispět ke zviditelnění, propagaci a záchraně tohoto kulturního dědictví národa, které svým významem dalece přesahuje hranice regionu a dotýká se celého středoevropského prostoru. Celým programem chceme rozšířit povědomí veřejnosti i orgánů státní správy o této neprávem opomíjené památce. Touto akcí dojde nejen k oživení kláštera, ale také návštěvníci a sponzoři přispějí k jeho obnově, jelikož výtěžek je určen na údržbu klášterních zahrad.