Kulturní akce na podporu
ohrožené památky
5.8.2017
Nejbližší datum konání
Předchozí
Další

Děkujeme všem, kteří v sobotu 6.8.2016 přišli oživit klášter Chotěšov. Věříme, že se vám program líbil a zachováte nám přízeň i v příštím roce.

Kulturní benefiční akci Večer Pro klášter Chotěšov pořádáme s cílem umožnit co nejširšímu okruhu veřejnosti seznámit se se stavem této kulturní památky. Chceme přispět ke zviditelnění, propagaci a záchraně tohoto kulturního dědictví národa

V roce 2003 zařadila americká nadace World Monuments Fund klášter Chotěšov mezi 100 nejohroženějších památek světa. Klášter se tak ocitnul na seznamu vedle takových památek, jako je Velká čínská zeď, Traianův přístav u Říma nebo asyrské paláce v Ninive a Nimrudu.

Podpořte naši akci a přispějte tak k záchraně památky, která svým významem přesahuje hranice České republiky.

Partneři

Bez pomoci dárců a pomocníků bychom nemohli Večer pro klášter Chotěšov realizovat. Proto jsme jim za jejich pomoc velmi vděční.

zapadoceske-baroko-700x269.png

Další partneři: Invelt group, Spolek klášter Chotěšov, Klášterní zahrada, Atelier Soukup, s. r. o., Osvětová beseda Chotěšova aj.

Přispějte na záchranu kláštera