Kulturní akce na podporu
ohrožené památky
3.8.2024
Nejbližší datum konání

O klášteru

Klášter ChotěšovJiž na počátku 13. století vévodil zdejší krajině původní klášter premonstrátek. Někdy mezi léty 1202 - 1210 jej založil nynější patron Plzeňské diecéze blahoslavený Hroznata. Za dobu své existence byl mnohokrát vydrancován, pobořen a znovu postupně obnoven. Za husitských válek roku 1421 neunikl klášter Žižkově pozornosti a jeho vojskům a v krátké době byl dobit a vypálen.

V 17. století se objekt dočkal své barokní přestavby. Podle plánů Jakuba Augustona mladšího byl v letech 1734 - 1756 přestaven a vyzdoben malbami Františka Julia Luxe. Avšak brzy nato, v roce 1782 byl klášter Josefem II. zrušen. O čtyřicet let později, v roce 1822, jej koupil kníže Karel Alexandr Thurn-Taxis z Řezna, který pronajímá budovu konventu r. 1878 sestrám řádu Navštívení Panny Marie. Tyto sestry obnovily v Chotěšově klášterní komunitu a otevřely penzionát pro výchovu dívek.

Dnes je převážná část kláštera v majetku obce Chotěšov.

Chotěšovský klášter mezi 100 nejohroženějšími památkami světa

V roce 2003 zařadila americká nadace World Monuments Fund (WMF), zabývající se ochranou světového kulturního dědictví, klášter Chotěšov mezi 100 nejohroženějších památek světa. Klášter, který je podle nadace "v ubohém stavu kvůli nedostatku údržby", se tak ocitnul na seznamu vedle takových památek, jako je Velká čínská zeď, Traianův přístav u Říma, asyrské paláce v Ninive a Nimrudu.

Evropský prezident tohoto fondu (WMF) Bertrand du Vignaud při své návštěvě chotěšovského kláštera ocenil snahy všech dobrovolníků, kteří v péči o areál kláštera pomáhají. Za velice důležitou považuje snahu přilákat do tohoto objektu návštěvníky. Tyto a podobné aktivity jsou, podle jeho slov, tou nejlepší cestou, jak vzbudit o památku zájem nejen mezi běžnými návštěvníky, ale především silnými finančními partnery.