Kulturní akce na podporu
ohrožené památky
31.7.2021
Nejbližší datum konání

Večer pro klášter Chotěšov 2021 | 31. 7. 2021

Hudební vystoupení – pódium v zahradě

Kamil Střihavka & Leaders! (20:00 - 21:00)

FOTO NA WEB.jpg

Hrajem? (folk, pop-rock | 18:00 - 19:00)

2.jpg

Ocho Ríos (mestizo music | 22:00 - 23:00)

RvRkIb2NjlQ10L3T9poo30UadNO5-eeG.jpg

Přednášky

architekt Jan Soukup (přednáška o rekonstrukci kláštera | 16:00 - 16:45)

VPKCH 3.8.20190045.JPG

Program pro děti

▪ Pohádky pana Pohádky - divadlo pana Kouly – interaktivní vystoupení pro děti (zahrady | 17:00 - 17:45)

▪ dětský koutek s programem pro děti

Prohlídky kláštera

▪ areál kláštera otevřen od 15:00

▪ denní prohlídky kláštera s komentářem průvodců (zajišťuje Spolek Klášter Chotěšov)

▪ denní prohlídky barokních sklepů s průvodcem

▪ prohlídky historického krovu s průvodcem

▪ prohlídky jižní historické věže s průvodcem

▪ prohlídky podzemní štoly s průvodcem

Výstavy

 ▪ Stálá expozice: Historie kláštera a obce, Sdružení dobrovolných hasičů Plzeňského kraje

 ▪ Ludmila Seefried-Matějková – sochy, plastiky

 ▪ Petr Kozel - Život blahoslaveného Hroznaty

 ▪ SKLOART - ukázky vitráží k filmům, šperky, obrazy

 ▪ Luboš Tesař - Poetická fotografie

Výstavy v režii spolku Klášter Chotěšov www.klasterchotesov.eu

Další program

▪ kavárna Orient Coffee

▪ Program ve spodních klášterních zahradách (zajišťuje občanské sdružení Klášterní zahrada)

Možnost prohlídky zahrady včetně hřbitova řádových sester.
Domácí kavárna s občerstvením.