Kulturní akce na podporu
ohrožené památky
3.8.2024
Nejbližší datum konání

Užitečné informace

Doprava a místo konání

  • Obec Chotěšov leží na silničním tahu Plzeň - Stod, asi 18 kilometrů jihozápadně od města Plzně. Hlavní bránu kláštera najdete při průjezdu obcí ve směru na Stod po levé straně.
  • Program proběhne v areálu kláštera Chotěšov. Přístup do areálu pro návštěvníky je hlavní branou. Areál bude otevřen od 14:30, po skončení programu (23:00) je nutné jej opustit.
  • Parkování je možné na parkovacích plochách v obci Chotěšov, vyznačeno červeně na mapce. Parkoviště nejsou hlídaná.

 Snímek obrazovky 2021-07-07 113941.png

Omezení a zákazy

  • Do areálu je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně, nebezpečné předměty, psychotropní látky, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, hořlaviny.
  • Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty. Jízdní kola bude možné připoutat ke konstrukci k tomu určené, situované uvnitř areálu za kasou.
  • Do areálu je povolen vstup psům pouze na vodítku, s náhubkem a známkou. Vstup bojovým plemenům je zakázán. Volný pohyb psů je přísně zakázán, stejně jako vstup psů a jiných domácích zvířat do všech budov kláštera.
  • Pro příjemný a bezproblémový chod akce je bez výjimky nutné dodržovat pokyny pořadatelů akce a bezpečnostní služby.

Občerstvení

Občerstvení bude na místě konání umožněno v dostatečném rozsahu, zajištěno bude jídlo, nealko pití a pivo. Do areálu je zakázáno vnášet vlastní alkoholické nápoje.

Fotografování

Pořizování fotografií je možné pouze pro vlastní potřebu. Pro jiné účely je třeba se předem akreditovat u pořadatelů akce. Při večerním a nočním programu je zakázáno fotografovat s bleskem. Jakékoliv natáčení hudebních i divadelních představení pro jinou než pro osobní potřebu je zakázáno s výjimkou akreditovaných osob.

Upozornění

Při vstupu do areálu Vám bude připevněn na ruku identifikační náramek, který umožňuje opakovaný vstup do areálu v den konání akce.

Návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí s provozním a návštěvním řádem místa konání akce.