Kulturní akce na podporu
ohrožené památky
31.7.2021
Nejbližší datum konání

Užitečné informace

mapa areálu klášteru ChotěšovDoprava a místo konání

  • Obec Chotěšov leží na silničním tahu Plzeň - Stod, asi 18 kilometrů jihozápadně od města Plzně. Hlavní bránu kláštera najdete při průjezdu obcí ve směru na Stod po levé straně.
  • Příslušné spoje můžete najít zde.
  • Parkoviště pro návštěvníky je na ploše letiště v Chotěšově. Letiště je bezprostředně přilehlé klášteru a příjezdová cesta bude značena cedulemi. Situace na parkovišti bude koordinována. Prosíme vás nenechávejte ve vozidlech cenné věci.
  • Program proběhne v areálu kláštera Chotěšov. Přístup do areálu pro návštěvníky je hlavní branou. Areál bude otevřen od 13:30, po skončení programu (24:00) je nutné jej opustit.

Infostánek

V provozu bude na akci informační stánek, kde se mohou návštěvníci dozvědět aktuální informace o programu, o službách v areálu i o odjezdech a příjezdech dopravních prostředků. Sem se mohou návštěvníci obracet s jakýmikoli dotazy, situovány zde také jsou ztráty&nálezy.

Omezení a zákazy

  • Do areálu je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně, nebezpečné předměty, psychotropní látky, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, hořlaviny.
  • Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty. Jízdní kola bude možné připoutat ke konstrukci k tomu určené, situované uvnitř areálu za kasou.
  • Do areálu je povolen vstup psům pouze na vodítku, s náhubkem a známkou. Vstup bojovým plemenům je zakázán. Volný pohyb psů je přísně zakázán, stejně jako vstup psů a jiných domácích zvířat do všech budov kláštera.
  • Pro příjemný a bezproblémový chod akce je bez výjimky nutné dodržovat pokyny pořadatelů akce a bezpečnostní služby.

Občerstvení

Občerstvení bude na místě konání umožněno v dostatečném rozsahu, zajištěno bude jídlo, nealko pití a pivo. Do areálu je zakázáno vnášet vlastní alkoholické nápoje.

Fotografování

Pořizování fotografií je možné pouze pro vlastí potřebu. Pro jiné účely je třeba se předem akreditovat u pořadatelů akce. Při večerním a nočním programu je zakázáno fotografovat s bleskem. Jakékoliv natáčení hudebních i divadelních představení pro jinou než pro osobní potřebu je zakázáno s výjimkou akreditovaných osob.

Upozornění

V průběhu programu šermířských skupin bude možná zvýšená hladina hluku (střelba), prosíme návštěvníky, aby toto vzali na vědomí. Děkujeme.

Při vstupu do areálu Vám bude připevněn na ruku identifikační náramek, který umožňuje opakovaný vstup do areálu v den konání akce.

Návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí s provozním a návštěvním řádem místa konání akce.